راه حل‌های کسب وکار هوشمند مبتنی بر مکان

◄ارائه خدمات مبتنی بر تکنولوژی بیکن در ارتباط با بازاریابی مجاورتی(Proximity marketing)، مسیر یابی و موقعیت یابی داخلی، تحلیل رفتار بازدیدکنندگان

◄ارائه خدمات مبتنی بر دیجیتال ساینیج(Digital signage)
◄انجام پروژهای تحقيقاتی ،مشاوره‌ای و عملياتی در زمینه استقرار سیستم‌های دیجیتال از جمله کیوسک‌های هوشمند لمسی، صفحه نمایش‌های تعاملی

◄توسعه و بهينه‌سازی نرم افزار های تحت وب مبتنی بر مکان به منظور دستیابی به کسب و کار هوشمند