اینترنت اشیا

اینترنت اشیا به‌عنوان مرحله‌ای اصلی در تکامل فضای مجازی که حریم خصوصی را دربر می‌گیرد، در آینده‌ای نزدیک فراگیر می‌شود که لزوم آمادگی و برنامه‌ریزی در رابطه با چگونگی مواجهه با آن، بر عهده مسئولان فرهنگی و فناوری کشور است. اینترنتِ اشیاء (Internet of Things) مفهومی جدید در دنیای فناوری و ارتباطات است.  فعالیت در […]